אואנו

אואנו
 

Dimensions35 X 35 cm 

Inches13.77 X 13.77

Weight2.5 Kg 

Medium: Ceramic tiles, China

and beads 

Ueno

תמונה היא שיר ללא מילים

 

הורטיוס