סולו
 

Dimensions30 X 30 cm 

Inches11.81 X 11.81 

Weight2 Kg 

MediumTinted coral and stones,

semi-precious stones 

Solo

סולו

אבני הפסיפס הן הוויטמינים של האמנויות הפלסטיות