top of page

תוך כדי תהליך היצירה, אני נהנית לגלות את המקרי. הרעיון אולי קיים אך הדרך אינה ברורה. אני מלאת התלהבות מה'שיטוט' המנטאלי שעובר עלי, ומהות עבודתי היא תנועה קצבית. כל יצירה היא מסע חדש לעולם קריאטיבי, והאושר הגדול ביותר שלי הוא לחלוק זאת עם אחרים.

כאשר מראה כלשהו לוכד את עיני ומדבר אל ליבי, אני מוצאת אתגר בניסיון לתת לכך פרשנות אישית דרך יצירת הפסיפס. מעשה הפסיפס מצרף חלקים הנפרדים זה מזה, וכוונתו לחשוף את עוצמתם של צבעים, מרקמים וצורות המשתלבים לאחד. כל צבע וכל מרקם שומר על זהותו והחומר עצמו אינו עובר שינוי מהותי, אך נוצר דיאלוג בין הפרגמנטים שחברו יחד. האינטראקציה הנרקמת בין אבני הפסיפס לאור, מרגשת אותי בכל פעם מחדש.

אודרי מאייר - מונץ

משחק הוא תהילתו

של האפשרי

 

מרטין בובר

 

 

bottom of page